Յայտարարութիւն

  • ՍՀԹ Կրօնական խորհրդի 29 նոյեմբերի 2022թ. յայտարարութիւն

    ՍՀԹ Կրօնական խորհրդի 29 նոյեմբերի 2022թ. յայտարարութիւն

  • ՍՀԹ Կալւածա-Տնտեսական մարմնի 30 նոյեմբերի 2022թ. յայտարարութիւն

    ՍՀԹ Կալւածա-Տնտեսական մարմնի 30 նոյեմբերի 2022թ. յայտարարութիւն

Արխիւ

Վերջին Լուրեր