Գրադարան այցելելու համար միանալ http://grqaser.org անվճար կայք եւ օգտւել հայ եւ համաշխարհային գրականութեան հայերէն աուդիօգրքերի գրադարանից։