1- Հայերէն, պարսկերէն եւ անգլերէն լեզուներով

ա. Կրօնական Խորհրդից ստանալ հարցաթերթիկ.

բ. Հարցաթերթիկը յանձնել թաղի քահանային՝ այն ամբողջացնելու համար։

 

Այնուհետեւ ներքոյիշեալ փաստաթղթերը ներկայացնել Կրօնական Խորհրդին՝

ա. Հարցաթերթիկ (ա. կէտ), որը պէտք է ունենայ երեք վկաների ստորագրութիւն։

բ. Զոյգի ինքնութեան թուղթը (شناسنامه)

գ. Զոյգի անցագիրը (پاسپورت)

 

*Պարսկերէն հաստատագրի դէպքում միայն հարցաթերթիկ եւ զոյգի ինքնութեան թղթերը։