Նախ ամբողջացնել ներքեւում նշւած փաստաթղթերը, ապա դիմել Կրօնական Խորհրդի գրասենեակ։

ա. فرم تعیین ورثه حین الفوت. այս փաստաթուղթը ստանալ Պետական գրանցման գրասենեակից (دفترخانه ثبت احوال و اسناد). փաստաթուղթը պէտք է ստորագրւած լինի երեք վկաների կողմից, իսկ ստորագրութիւնները տեղի ունենան նոտարական գրասենեակում։

բ. Ժառանգատուի (մահացածի) ինքնութեան թուղթը (شناسنامه) եւ ժառանգութեան հետ կապւած պետական գործերին հետեւողի անձը հաստատող փաստաթուղթ՝ ինքնութեան թուղթ կամ ազգային քարտ (شناسنامه یا کارت ملی).