ա. Կրօնական խորհրդին ներկայացնել ամուսնալուծութեան դիմում։

բ. Զոյգի եւ նրանց զաւակների (եթէ ունեն) ինքնութեան թուղթը (شناسنامه).

գ. Ամուսնութեան պետական գրանցման հաստատագիը (سند ازدواج).