Նախ ամբողջացնել ներքեւում նշւած փաստաթղթերը, ապա դիմել Կրօնական Խորհրդի գրասենեակ։

1- Հայերէն եւ անգլերէն լեզուներով ամուսնութեան հաստատագիր

ա. Ամուսնութեան հաստատագրի (سند ازدواج) 1-ին եւ 2-րդ էջերից մէկ պատճէն.

բ. Զոյգի ինքնութեան թուղթը (شناسنامه) եւ անցագիրը (پاسپورت).

 

2- Պարսկերէն լեզւով ամուսնութեան հաստատագիր

ա. Զոյգի ամուսնութեան վկայականի (سند ازدواج) 1-ին եւ 2-րդ էջերից մէկ պատճէն

բ. Զոյգի ինքնութեան թուղթը (شناسنامه)