Ն. Ս. Օ. Տ. Տ. ԱՐԱՄ Ա. ԿԱԹՈՂԻԿՈՍԻ

ՊԱՏԳԱՄԸ Ս. ԶԱՏԿՒԱՅ ԱՌԹԻՒ

 

ՔՐԻՍՏՈՍ ՅԱՐԵԱ՛Ւ Ի ՄԵՌԵԼՈՑ

 

Քրիստոս յարեաւ ի մեռելոց: Ամուր հաւատով շաղախւած եւ հոգեւոր ցնծութեամբ լեցուն ա՛յս վկայութեամբ քրիստոնեաներն իրար են ողջունում եւ աշխարհին աւետում են Աստծու Որդու հրաշափառ յարութիւնը: Սա մի սովորական արտայայտութիւն չէ, այլ քրիստոնէական կրօնի էութիւնը կազմող հաւատի վկայութիւն՝ պատմական անհերքելի իրողութեան վրայ հաստատւած: Արդարեւ, հաւատի այս վկայութեամբ առաքեալներն Երուսաղէմից դուրս հին աշխարհի զանազան շրջանների մէջ, նաեւ՝ Հայաստանի, խաչեալ, թաղեալ եւ յարուցեալ Քրիստոսը քարոզեցին եւ եկեղեցիներ հիմնեցին: Հաւատի ա՛յս վկայութեամբ հզօրացած, Եկեղեցին քաջութեամբ դիմագրաւեց պատմութեան բոլոր արհաւիրքները:

Քրիստոսի հրաշափառ յարութեան տօնը հինգ յիշեցումներ է կատարում: Յիշեցումներ, որոնք պէտք է արմատաւորւեն մեր կեանքի մէջ.-

Առաջին, Քրիստոսի յարութիւնը առա՛նցքն է մեր հաւատի:

Քրիստոսի յարութեան դէպքը թէական նկատող նորադարձ քրիստոնեաներին, Պօղոս Առաքեալն ասում է. թէ Քրիստոսը յարութիւն չի առել՝ զո՛ւր է մեր քարոզութիւնը, զո՛ւր է նաեւ ձեր հաւատը"  (Ա.Կր 15.14): Քրիստոսի յարութիւնն աղբիւրն է քրիստոնեայ մարդու հաւատի, նրա վաւերականութեան եւ զօրութեան: Քրիստոսի յարութեան վրայ է հիմնւել Եկեղեցին, որպէս Քրիստոսի խորհրդական մարմինը: Քրիստոսի յարութեան հաւատով կենսագործւում է Եկեղեցու առաքելութիւնը:

Երկրորդ, Քրիստոսի յարութիւնը յաղթանա՛կն է կեանքի:

Եկեղեցին շարականների եւ աղօթքների ճամբով Քրիստոսի յարութիւնը բնորոշում է, որպէս յաղթանակ՝ մահւան դէմ: Մահը, այլ խօսքով՝ չարը, մեղքն ու սատանան, լինելով մարդու փրկութեան դիմաց կանգնող արգելք, Քրիստոսն Իր մահով յաղթեց մահւան. ահուամբ զմահ կոխեաց"  եւ Իր Խաչով յարութիւն կերտեց: Առաքեալը հաստատում է, թէ Քրիստոսն Իր յարութեամբ եզ յաղթանակ պարգեւեց"  (Ա.Կր 15.57): Այդ յաղթանակը յաւիտենական կեանքի յաղթանակն է մահւան դէմ:

 Երրորդ, Քրիստոսի յարութիւնը երաշխի՛ք է մարդու յարութեան:

 Առաջին Ադամով մահը մուտք գործեց աշխարհ, իսկ երկրորդ Ադամով՝ Քրիստոսով, յարութեան յոյսով շաղախւած կեանքը: Այլ խօսքով, նչպէս մի մարդով սկիզբ առաւ մահը, նոյնպէս մի մարդով սկիզբ է առնում մեռելների յարութիւնը"  (Ա.Կր 15.21): Քրիստոսն Իր յարութեամբ մարդուն մահւան տիրապետութիւնից ազատագրեց եւ յարուցեալ կեանքի յոյսը տւեց. անի մենք մեռանք Քրիստոսի հետ, հաւատում ենք թէ նաեւ Նրա հետ պիտի ապրենք"  (Հռ 6.8), նորոգեալ կեանքով, որպէս մահից կեանքի եկած եւ Քրիստոսին միացած մարդիկ: Հետեւաբար, Քրիստոսին միանալով, ինչպէս Իր հետ թաղւեցինք, նոյնպէս Իր հետ յարութիւն ենք առնում հոգեւորապէս, իսկ Քրիստոսի երկրորդ գալստին, մեռելներից՝ մարմնապէս: Արդարեւ, յարուցեալ Քրիստոսը համայն մարդկութեան ներկայանում է րպէս առաջին օրինակ մեռելների յարութեան"  (Ա.Կր 15.20):

Չորրորդ, Քրիստոսի յարութիւնը յիշեցո՛ւմ է ուղղւած մեր ժողովրդին:

Յիշեցում՝ որ Քրիստոսի յարութեան առաջին հաւատացող ժողովուրդն եղանք: Յարութեան հաւատը մեր կեանքի հետ շաղախեցինք: Նրանո՛վ հզօրացած դիմագրաւեցինք պատմութեան հալածանքներն ու ցեղասպանութիւնները: Նրանո՛վ պայծառակերպւած ստեղծեցինք ու վերստեղծեցինք, շինեցինք ու վերաշինեցինք՝ հակառակ մեզ շրջապատող դժոխային պայմաններին: Նրանո՛վ գօտեպնդւած վերականգնեցինք ու վերակազմակերպւեցինք եւ վերակերտեցինք մեր Հայրենիքը: Քրիստոսի յարութիւնն եղաւ մեր տառապալից կեանքը յարութեան շնչով ու ոգով, հաւատով ու տեսլականով հզօրացնող երկնային ոյժ:

Հինգերորդ, Քրիստոսի յարութիւնը նաեւ պատգա՛մ է ուղղւած մեր ժողովրդին:

Պատգամ՝ հաւատարիմ մնալու Քրիստոսի յարութեան խորհրդին եւ այն իրենց հաւատի կեանքով ու առաքելութեամբ թարգմանած մեր հայրերի սրբազան կտակին: Նաեւ հեռո՛ւ մնալու քրիստոնէական արժէքները նսեմացնող կենցաղակերպերից եւ գործելակերպերից: Հեռո՛ւ վանելու մեզ շրջապատող չարերն ու չարիքները: Պատգամ՝ մերժելու խաւարը եւ բացւելու լոյսին, մերժելու վհատութիւնը եւ փարելու յոյսին, մերժելու մահը եւ կառչելու կեանքին: Արդ, սիրելի՛ հայորդիներ, իրար ողջունենք մեզ շրջապատող տագնապները հաւաքաբար յաղթահարելու յարութեան հաւատով: Իրար ողջունենք Քրիստոսի յարութեանը յաղթանակին մասնակից դառնալու յանձնառութեամբ, ինչպէս դարեր շարունակ մասնակից դարձանք Քրիստոսի Խաչի ճանապարհին: Չմոռանա՛նք երբեք, որ րիստոսը մեզ համար մեռաւ, որպէսզի մենք Իրենով կենդանի լինենք"  (Ա.Թս 5.10):

* * *

Մեր Տիրոջ Յիսուս Քրիստոսի Յարութեան տօնի առիթով, եղբայրական ջերմ սիրով ողջունում ենք Ն. Ս. Օ. Տ. Տ. Գարեգին Բ. Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսին, մաղթելով եկեղեցաշէն իրագործումներով երկար գահակալութիւն: Ողջունում ենք նաեւ Երուսաղէմի Հայոց Պատրիարք Ամենապատիւ Տ. Նուրհան Արք. Մանուկեանին եւ Թուրքիոյ Հայոց Պատրիարք Ամենապատիւ Տ. Սահակ Արք. Մաշալեանին, իրենց մաղթելով բեղմնաւոր ծառայութիւն Հայ Եկեղեցու անդաստանում:

Հայրապետական օրհնութեամբ եւ հայրական սիրով ողջունում ենք Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան Թեմակալ Առաջնորդներին, Հոգեւոր Դասին, Ազգային Իշխանութիւններին, մեր ժողովրդի կեանքում գործող կազմակերպութիւններին ու միութիւններին եւ մեր հաւատացեալ ժողովրդին: Աղօթում ենք առ Աստւած, որ Իր երկնային հովանու ներքեւ պահի ու պահպանի Հայաստանի եւ Սփիւռքի մեր ազգի զաւակներին, որպէսզի կարողանանք, Յարուցեալ Փրկչի յաղթանակով հզօրացած, վերանորոգել մեր կեանքը եւ դիմագրաւել ներկայ ժամանակների բազմազան մարտահրաւէրները:

Քրիստոս յարեաւ ի մեռելոց,

Օրհնեալ է յարութիւնն Քրիստոսի:

 

ԱՐԱՄ Ա. ԿԱԹՈՂԻԿՈՍ

ՄԵԾԻ ՏԱՆՆ ԿԻԼԻԿԻՈՅ

Սուրբ Զատիկ, 2024

Անթիլիաս - Լիբանան