Այս տարւայ մեր եկեղեցական օրացոյցը մեզ յիշեցնում է, որ մի նոր արշալոյսով ենք դիմաւորում Զատկւայ՝ մեր Տիրոջ եւ Փրկչի Յիսուս Քրիստոսի սուրբ Յարութեան տօնը: Ամէն տարւայ նման չէ այս տարի, այլ՝ մի բացառութիւն, որովհետեւ կարծէք պարպւել ենք տօնական տրամադրութիւնից, եւ շատերիս համար տհաճ է թւում մթնոլորտը:

Համաշխարհային խնդիրներով լեցուն վերիվայրումներ, տնտեսկան տագնապ, խռովութիւններ ու պատերազմներ, «Պսակաձեւ Ժահր» համաճարակ, բայց մանաւանդ ամենածանրը՝ հայրենական կորուստներ, պատճառ են դարձել որ մարդկօրէն յուզւենք եւ մտահոգւենք, իսկ որպէս հայորդի՝ թերեւս նոյնիսկ խախտւի մեր հաւատքը կամ յուսախաբւած զգանք մենք մեզ:

Այս բոլորը հասկանալի ու ընդունելի են մեր կեանքի ընթացքին որպէս մարդ արարած, սակայն անընդունելի են որպէս հայ հաւատացեալ, որովհետեւ այդ պարագային մենք հակառակած կը լինենք մեր Տիրոջ պատւէրին: Մեր երկնառաք Վարդապետը Աւետարանների էջերում արձանագրւած Իր պատգամների միջից մեզ միշտ քարոզում է վերականգնել ու վերանորոգւել. էական ու հրամայական քրիստոնէական մի սկզբունք, որ հրամայական է՝ մեր կեանքը գեղեցիկ, վայելուչ եւ արժանաւոր կերպով ապրելու համար:

Ուզո՞ւմ ենք տիրանալ վերոյիշեալ սկզբունքին. ոչ ոք այն ոսկեայ սկուտեղիի վրայ չի հրամցնելու մեզ, այլ մե՛նք պէտք է իմանանք նրա գաղտնիքը: Աշխարհն ու աշխարհայինը չէ որ կը մատակարարեն մեզ մեր սպասածն ու պահանջածը, այլ մե՛նք պէտք է սկսենք բարեփոխել մեր հոգեմտաւոր ներաշխարհը, որի հիմքն են կազմում համաքրիստոնէական առաքինութիւնների գլխաւորագոյնները՝ Հաւատքը, Յոյսը եւ Սէրը: Սրանք կարելի է ստանալ միայն աստւածային շնորհքների իբրեւ պարգեւ, որոնց մարմնացեալ վայրը մեր խաչեալ Փրկչի դատարկ գերեզմանն է:

Ա՛րդ, թօթափե՛նք ամէն տեսակ պղծութիւն եւ մոլութիւն, ձերբազատւենք մեր մեղքերից եւ մեր յարուցեալ Տիրոջ միջնորդութեամբ դիմե՛նք մեր Երկնաւոր Հօրը, որպէսզի Նա Սուրբ Հոգու միջոցով մաքրի եւ սրբի մեզ, Իր ողորմութեանն արժանացնի, վերանորոգի մեր կեանքը եւ գողգոթայի ճանապարհից անցած լինելու համոզման աւարտին՝ յաղթական դուրս գանք մեր հոգեւոր պատերազմից: Այս բոլորի իրականացմամբ ոչ միայն կը դառնանք նոր մարդ արարած, այլեւ կը բարեփոխւի մեր ամբողջ կեանքը, եւ բարգաւաճ ապագայով պայմանաւորւած՝ բարօր արշալոյսի ականատես վկաները կը հանդիսանանք:

Յիսուս Քրիստոսի սուրբ Յարութեան տօնի նախօրեակին շնորհաւորում եմ իւրաքանչիւր հայորդու, լաւագոյնն ու ամենաբարին ցանկանալով բոլորիդ, եւ Սպահանի Հայոց Թեմի Նոր Ջուղայի Սուրբ Ամենափրկչեան Վանքի դարաւոր օրհնութեամբ դիմում եմ մեր Թեմի բոլոր զաւակներին ասելով.- «Քրիստոս Յարեաւ Ի Մեռելոց, Օրհնեալ Է Յարութիւնն Քրիստոսի»:

ՍԻՓԱՆ ԵՊՍ. ՔԷՉԷՃԵԱՆ

ԱՌԱՋՆՈՐԴ՝
ՍՊԱՀԱՆԻ ՀԱՅՈՑ ԹԵՄԻ
3 Ապրիլի, 2021 թ.