ظروف چینی و سفالی

غرفه­ ی بزرگی در موزه­ ی کلیسای وانک به ظرف چینی و سفال اختصاص داده شده. این ظروف از نظر نقش­ ها و موضوعات تزیینی تنوع فراوانی دارند و آنها را می­ توان به سه گروه تقسیم کرد: 1) ظروفی که نقش­ های تزیینی آنها ملهم از موضوعات تزیینی چینی است؛ 2) ظروفی که موضوعات تزیینی آنها ترکیبی از هنر ایرانی و چینی است؛ 3) ظروفی که نقش­ های تزیینی آنها صرفاً شامل موضوعات و سبک­ های اروپایی است. در این مجموعه ظروفی دیده می­ شوند که دارای جملات یا حروف اختصاری ارمنی هستند. این ظروف را شخصیت­ های معروف یا تجار ارمنی به کارخانه­ ها و هنرمندان سفارش می­ دادند و بر روی آنها اسم، تاریخ، شغل و... سفارش­ دهنده نوشته می­ شد.


 
Persian Armenian

گزارش تصویری

گالری فیلم