ԼՈՒՌ ՔԱՅԼԱՐՇԱՒ ԵՒ ՀԱՄԱՀԱՒԱՔ Ս. ԱՄԵՆԱՓՐԿՉԵԱՆ ՎԱՆՔՈՒՄ (23 Ապրիլ, 2017)