Ս. Ամենափրկչեան Վանքի Առաջնորդներն են եղել`

1. Մեսրոպ Եպիսկոպոս 1606 - 1620 թ.
2. Խաչատուր Կեսարացի 1620 -1646 թ.
3. Դաւիթ Ա. Ջուղայեցի 1652 -1683 թ.
4. Ստեփանոս Ջուղայեցի 1684 -1696 թ.
5. Աղէքսանդր Ջուղայեցի 1699 -1706 թ.
6. Մովսէս Ա. Ջուղայեցի 1706 -1725 թ.
7. Դաւիթ Բ. Ջուղայեցի 1725 -1728 թ.
8. Աստւածատուր Ֆահրաբադցի 1730 -1745 թ.
9. Պօղոս եպս. Ջուղայեցի 1748 -1752 թ.
10. Գէորգ եպիսկոպոս 1754 -1768 թ.
11. Մկրտիչ եպիսկոպոս 1769 -1787 թ.
12. Յակոբ եպիսկոպոս 1788 -1791 թ.
13. Յարութիւն եպիսկոպոս 1801 -1810 թ.
14. Յովհաննէս Ա. Էջմիածնեցի 1813 -1817 թ.
15. Կարապետ Ջուղայեցի 1818 -1831 թ.
16. Յովհաննէս Բ. Բագրեւանդցի 1832 -1836 թ.
17. Խաչատուր Բ. Ծաղարշապատցի 1838 -1842 թ.
18. Յովհաննէս Գ. Սուրէնեան 1842 -1848 թ.
19. Թադէոս Բէգնազարեան 1851 -1863 թ.
20. Մովսէս Բ. Մաղաքեանց 1864 -1871 թ.
21. Գրիգորիս արք. Յովհաննիսեան 1877- 1888 թ.
22. Եսայի արքեպս. Աստւածատրեան 1891 -1896 թ.
23. Մաղաքեայ եպս. Տէրունեան 1898 -1901 թ.
24- 25. Սահակ արքեպս. Այւատեան 1902 -1912 եւ 1920 -1922 թ.
26. Մեսրոպ արք. Տէր Մովսիսեան 1926 -1930 թ.
27. Վահան եպս. Կոստանեան 1945 -1949 թ.
28. Ներսէս Ծ. վրդ. Բաղդիկեան 1961 -1965 թ.
29. Եփրեմ վրդ. Թապագեան 1965 -1968 թ.
30. Ղեւոնդ արք. Չէպէյեան 1968 -1970 թ.
31. Գարեգին արք. Սարգիսեան 1971 -1973 թ.
32. Մեսրոպ Ծ. վրդ. Աշճեան 1974 -1977 թ.
33. Կորիւն արք. Պապեան 1978 -2002 թ.
34. Շահան Ծ. վրդ. Սարգիսեան 2002 - 2004 թ.
35. Բաբգէն արք. Չարեան 2004 - 2016 թ.
36. Սիփան եպս. Քէչէճեան  2016 - ...