Աղբիւր՝ www.yerakouyn.com

1. աբսուրդ = անհեթեթ, արտառոց

2. ադեկուատ = հաւասար, համեմատական, ատակ, ընդունակ

3. ադմինիստրացիա = վարչութիւն, խնամակալութիւն, գործադիր

4. ագրեսիա= յարձակում, նախայարձակ

5. ադապտացիա- պատշաճեցում, յարմարեցում